Abstracts door Ziekenhuisartsen

Abstract: Verbeteren patiëntervaring omtrent ontslagproces op de afdeling cardiologie

Abstract: Verbeteren medicatie overdracht tussen 1e en 2e lijn bij patiënten op de stroke afdeling

Abstract: Het vergroten van het aantal MDL-patiënten met een tijdig verzonden medische ontslagbrief

Abstract: Advance Care Planning (ACP) bij hartfalen

Abstract: Toepassing van ontslagcriteria bij hartfalenpatiënten op verpleegafdeling Cardiologie

Abstract: Noteren van antistollingsgebruik in de preopertieve screeningsaanvraag

Abstract: Van patiënten kun je leren: de kunst van het informeren'

Abstract: Reanimatiebeleid

Abstract: Analyse registratie van de EWS op de cardiothoracale chirurgie

Abstract: Point-of-care echografie

Abstract: Het verbeteren van de zorg rondom patiënten met een vermeende penicilline allergie

Abstract: Voorkomen van gebruik sedativa en langwerkende opiaten t/m de nacht na de operatie bij patiënten die intrathecale morfine hebben gehad

Abstract: Verbeteren van scannen bij medicatie toedienen, zowel patiënt als medicatie

Abstract: effectieve en veilige communicatie tussen de artsen en verpleegkundigen voor goede zorg op de KOHA

Abstract:Verbetering van de overdracht van terminale patiënten

Abstract: Verbeteren van tijdige indicatiestelling en het starten met een “tweesporenbeleid” bij patiënten met hematologische maligniteiten op verpleegafdeling hematologie

Abstract: Verbeterproject postoperatieve pijn

Abstract: Ontwikkeling en implementatie van nieuwe werkwijze allergie- en bijwerkingenregistratie

Abstract: verbeteren van de aandacht voor antistolling dmv een zakkaartje

Abstract: Overplaatsen patiënten tussen Centrum Voor Ongeplande Opname en intensive en medium care

Abstract: De visitekaart - patiëntenparticipatie tijdens klinische opname op de MDL-afdeling

Abstract: Kwaliteitsverbetering postoperatieve pijnbestrijding

Abstract: Evaluatie en visie op de positionering van de Ziekenhuisarts in de Nederlandse gezondheidszorg

Abstract: Optimaliseren van zorg voor de slapeloze patiënt in het ziekenhuis.

Abstract: Is zwachtelen noodzakelijk om sneuvelen van een infuus te voorkomen?

Abstract: Van improvisatie naar implementatie

Abstract: Peroperatieve glucose controle bij diabetes mellitus

Abstract: Stroomlijning communicatie ontslag Cardiologie

Abstract: Patiëntenvisite 2.0

Abstract: Verminderen sedentair gedrag longpatiënten:implementatie BAS

Abstract: Optimaliseren communicatie tussen transferbureau en verpleegafdeling

Abstract: Veneuze trombo-embolie profylaxe kliniek IG en geriatrie

Abstract: Verbeteren informatieoverdracht tussen arts/patiënt mbt behandelbeperking Cardiologie

Abstract: Verbeteren infuusnaaldenzorg afd. longgeneeskunde

Abstract: Verbeteren werkafspraak om paracetamol oraal 1 uur preoperatief toe te dienen

Abstract: Procesverbetering doseren vitamine K antagonisten (VKA’s)

Abstract: Keuze diuretica bij chemotherapie voor zaadbalkanker

Abstract: Ontslagproces 2.0

Abstract: Vroege detectie en preventie van het delier

Abstract: Medisch ontslaggesprek Cardiologie

Abstract: Opstellen en implementeren CGA formulier

Abstract: Verbeteren tijdigheid ontslagbrief en actuele medicatieoverzicht 

Abstract: Verbeteren patiëntenstroom op de afdeling MDL dmv implementatie best practice visite lopen.

Abstract: Verbetertraject Postoperatieve Diabeteszorg

Abstract: Mondelinge communicatie met patiënten en eerste contactpersonen GAAZ

Abstract: Vergroten van medicatie-veiligheid op de KNO; reductie van protonpomp-inhibitors voor ...

Abstract: Verbeteren van zorg oudere cardio-chirurgie patiënt door implementatie kwetsbaarheidsscore

Abstract: Opstellen en implementeren van een ziekenhuisbreed valprotocol

Abstract: Het POOP (Post Operatieve Obstipatie Preventie) project

Abstract: Verhoging patiëntveiligheid door bevorderen kennisniveau antistolling

Abstract: Pijnmanagement aandoening wervelkolom

Abstract: Farmacotherapie & Polyfarmacie bij ouderen

Abstract: Weefseldonoren

Abstract: Complicatieregistratie

Abstract: Implementatie ERAS

Abstract: Interklinisch IC-transport

Abstract: Verbeteren medicatieverificatie afd. cardiologie

Abstract: Delierpreventie kwetsbare ouderen

Abstract: Reductie ligduur longpatiënten

Abstract: Verbetering pijnmanagement bij patiënten van de stroke care unit

Abstract: Sneller en beter patiënten informeren over diagnose en opnamedoel

Abstract: Verbeteren medicatieveiligheid bij ontslag uit ZH van patiënten van 70+ jaar

Abstract: Patiëntenoverdracht van de Intensive Care Volwassenen (ICV)

Abstract: Blaaskatheter bij plaatsen knieprothese

Abstract: Klinisch verbeterproject 'Zorgtraject Nierdonatie bij leven'

Abstract: Kwaliteit van zorg van COPD patiënten opgenomen met longaanval etc.

Abstract: Postoperatieve pijnmeting op afd. orthopedie

Abstract: ICU discharge

Abstract: Verminderen sedentair gedrag van opgenomen longpatiënten

VvZG

 • P. (Patricia) Boshom-Copray

  • Bureau
  • VVzG

  p.boshom@vvzg.nl
  (073) 553 8517 - (06) 388 943 45

 • 1
 • 2