Onderwijs planning

De functie ’ziekenhuisarts’ is nieuw. De opleiding is nieuw. Dat is een enorme uitdaging. Voor de opleiders maar ook voor de ziekenhuisarts-in-opleiding. Je vindt hieronder de belangrijkste kenmerken.

De belangrijkste kenmerken

De opleiding tot ziekenhuisarts duurt 3 jaar en bestaat uit 8 stages op o.a. de afdelingen Interne geneeskunde, Heelkunde, Neurologie en Anesthesiologie. Je doet bovendien een stage bij een verpleeghuis of een huisarts. De stages zijn het hart van de opleiding. Tezamen bestrijken ze het gehele vakgebied ‘Ziekenhuisgeneeskunde’.

De opleiding kent een uniek  – landelijk georganiseerd – lintprogramma. Dit programma bestaat uit een combinatie van een stevig inhoudelijk programma over het verbeteren van de zorg (met o.a. aandacht voor samenwerken, management en kwaliteitszorg) en begeleide intervisie. Dit zorgt tevens voor continuïteit, onderlinge support en collegialiteit.

Je rondt de opleiding af met een ‘meesterstuk’. Dit meesterstuk loopt als een rode draad door de opleiding. De ziekenhuisarts-in-opleiding implementeert binnen zijn of haar eigen ziekenhuis een verandering op het gebied van de kwaliteitszorg of de patiëntveiligheid. Daarbij word je begeleid door een inhoudsdeskundige.

Ieder jaar neem je deel aan 4 landelijk georganiseerde onderwijsdagen over o.a. nierinsufficientie, trombose, infusietherapie, regulatie op de afdeling, hypertensie, farmacotherapie & polyfarmacie, patiëntveiligheid, circulatie, palliatieve zorg en pijnbestrijding, infectieziekten & antibioticabeleid, ethiek, recht en zorgmanagement, stolling & antistolling, leverenzymen, aanvullend lab, de kwetsbare chirurgische patiënt, acute neurologie, psychiatrie, Parkinson, delier en dementie.

In schema:

Jaar 1

Jaar 2 + 1e helft jaar 3

2e helft jaar 3

Patiëntveiligheid – Kwaliteit van zorg  (Clinical Governance)

Intervisie

Interne Zaal (8 mnd)

SEH / AOA (4 mnd)

Anesthesiologie / Heelkunde (8 mnd)

Neurologie (4 mnd)

Interne – Ouderengeneeskunde / Geriatrie (4 mnd)

Huisarts / Ouderengeneeskunde (2 mnd)

Stage naar keuze

(6 mnd)

(de doorgaande blauwe balk is het lintprogramma)

Omdat het hier gaat om een nieuwe functie en een nieuw onderwijsprogramma is nieuw zul je actief moeten meesturen aan je eigen opleiding. En waarschijnlijk stuit je binnen het ziekenhuis hier en daar op aarzelingen over jouw functie. Daar moet je mee overweg kunnen. Je moet de meerwaarde van het beroep in de praktijk bewijzen.

Toetsing

De toestsing vindt plaats op basis van onderstaand schema:

Toetsen

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Toetsing op de werkplek

Voortgangsgesprekken

4 x

2 x

2 x

KPB (alle competenties)

Minimaal 10 x

Minimaal 10 x

Minimaal 10 x

Probleempatiëntbespreking

1 x

1 x

1 x

Critical Appraisal Topic

2 x

2 x

2 x

Referaat

2 x

2 x

2 x

Stageblokgesprekken

4 x

2 à 3 x

2 à 3 x

Vaardigheidsonderwijs

Lokaal bepaald

Lokaal bepaald

Lokaal bepaald

360-gradenbeoordeling

-

1 x

Eventueel 1 x

Toetsing van het landelijk onderwijs

Landelijk cursorisch onderwijs

4 dg

4 dg

4 dg

Lintprogramma Kwaliteitszorg en patiëntveiligheid

4 x 2 dg

4 x 2 dg

4 x 2 dg

Kennistoets

1 x

1 x

1 x

Summatieve toetsing

Geschiktheidsbeoordeling

1 x

1 x

1 x

Portfolio

1 x

1 x

1 x

Verplichte onderwijsmomenten

70 % aanwezigheid

70 % aanwezigheid

70 % aanwezigheid

Meesterstuk

-

-

1 x

       

Het Opleidingsprogramma

Het complete opleidingsplan ziekenhuisarts is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Opleiding Ziekenhuisgeneeskunde en goedgekeurd door het College Geneeskundige Specialismen. Klik hier voor de PDF versie.