Privacy / Disclaimer

Aansprakelijkheid

Aan de samenstelling van deze site wordt veel zorg besteed. De informatie op deze site is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door VvZG gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Copyright

Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VvZG.

Privacy

Onder meer in het kader van de AVG beschikt VvZG over een privacyverklaring, waarin wordt aangegeven hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. Download hier onze privacyverklaring.