Wij zoeken jou!

Aan de slag als ziekenhuisarts? Wij zoeken bruggenbouwers, teamspelers en pioniers; artsen die in opleiding willen tot ziekenhuisarts en zo professional worden in de complexe keten van ziekenhuis- en transmurale zorg.

Lees meer
ziekenhuisarts in opleiding

Over de ziekenhuisarts

  • Teamplayer
  • Generalist

De ziekenhuisarts is een generalistische arts die samen met de medisch specialist eindverantwoordelijk is voor zorg aan klinische patiënten.

Lees meer
Ziekenhuisarts in opleiding schierweek

Een unieke samenwerking

  • 10  ziekenhuizen
  • 1  missie

De opleiding tot ziekenhuisarts is een initiatief van een viertal ziekenhuizen. In de afgelopen jaren is het aantal toegenomen tot 10 opleidingsziekenhuizen!

Lees meer
JBZ tuin

KNMG staat voor de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. De artsenfederatie KNMG is een federatieve vereniging met een achterban van 67.500 artsen en studenten. Klik op bovenstaande link om naar het KNMG te gaan.