DagvandeZHA3 NL

 • MijnRGS

  De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) werkt met het digitale automatiseringssysteem: MijnRGS. MijnRGS is een persoonlijke omgeving waarin aios, specialisten/profielartsen, opleiders en opleidingsinrichtingen hun zaken met de RGS online kunnen regelen. Klik op bovenstaande link om naar mijnRGS te gaan.

 • KNMG

  KNMG staat voor de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. De artsenfederatie KNMG is een federatieve vereniging met een achterban van 67.500 artsen en studenten. Klik op bovenstaande link om naar het KNMG te gaan.

 • COIG

  Het landelijke onderwijs en de periodieke kennistoets voor de AIOS (in vooropleiding) interne geneeskunde worden georganiseerd en gecoördineerd door de Commissie Onderwijs Interne Geneeskunde (COIG) van de Nederlandse Internisten Vereniging. Klik op bovenstaande link om naar het COIG te gaan.

 • BIG-register

  Zorgverleners kunnen zich registreren in het BIG-register. Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Klik op bovenstaande link om naar het BIG-register te gaan.